Aanvraag omgevingsvergunning Arckelaan (tegenover Cornelis Beetsschool) te Apeldoorn

Omschrijving: het oprichten van een sporthal met kleedkamers en multifunctionele ruimte

Datum indiening: 12 januari 2016

Wabonummer: W15/010971

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven