Aanvraag omgevingsvergunning Apeldoornseweg (bij nr. 24) te Apeldoorn

Omschrijving: het plaatsen van een erfafscheiding

Datum indiening: 7 januari 2016

Wabonummer: D16/012387

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven