Aanvraag omgevingsvergunning 2e Wormenseweg tussen 65 en 69 te Apeldoorn

Omschrijving: het oprichten van een woning met garage, het kappen van 2 sparren en het maken van een in-/uitrit

Datum indiening: 11 januari 2016

Wabonummer: D16/012401

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven