Hondenuitlaatplaatsen

 

Opheffings besluit bestaande hondenuitlaatplaats en

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende hondenuitlaatplaats op te heffen, vanwege de voorgenomen herinrichting van het Westenenkerpark.

Stadsdeel Zuid West

•HUP nr. 25 Westenenkerpark

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.

Het bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Desgewenst kan men, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht daartoe een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Rechtbank te Zutphen, mits bezwaar is ingediend.

Voornemen tot aanwijzing hondenuitlaatplaatsen

Op veel plaatsen in de stad zijn hondenuitlaatplaatsen aangewezen waar honden hun behoefte kunnen doen en waar de aanlijnverplichting niet van toepassing is. Om de overlast van hondenpoep in de wijk te verminderen dienen er op redelijke loopafstand van de woningen hondenuitlaatplaatsen (HUP’s) aanwezig te zijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom bet voornemen om de volgende locatie als hondenuitlaatplaatsen aan te wijzen.

Stadsdeel Zuid West

•HUP nr. 25a Westenenkerpark

De tekening van deze locatie ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de receptie in het stadhuis. Voor informatie over deze locaties kunt u zich richten tot de wijkbeheerder van het stadsdeel

Zuid West. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-52 47 58 15.

Voordat een besluit tot aanwijzing wordt genomen kan een ieder tegen dit voornemen een zienswijze indienen. Dit kan tot 30 dagen na deze publicatie. Hierna wordt het besluit genomen.

 

 

Naar boven