Ingekomen milieumelding, Bergeijk, Enderakkers 19, veranderen inrichting (propaantank van 18 m3 vervangen door propaantank van 8 m3)

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: 2016-0222

Datum verzonden: 24-05-2016

Omschrijving: Bergeijk, Enderakkers 19, veranderen inrichting (propaantank van 18 m3 vervangen door propaantank van 8 m3)

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven