Mededeling vergunningsvrije activiteit Asselsestraat 217 te Apeldoorn

Omschrijving: het plaatsen van een stenen erfafscheiding

Datum verzending: 14 januari 2016

Wabonummer: D15/012130

De mededeling vergunningsvrije activiteit met bijbehorende tekeningen ligt ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Naar boven