Terrasvergunning: Van Kinsbergenstraat 7

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend:

Omschrijving: Terrasvergunning

Naam onderneming: Lo Spiedo

Locatie: Van Kinsbergenstraat 7

Oppervlakte: 16 m²

Reden vergunningverlening: Nieuwe ondernemer

Datum vergunning: 12 januari 2016

Vergunningnummer: te/45077

Bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Naar boven