Gemeente Haren - verdaging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, activiteit kap – Jachtlaan tracé (vanaf Kerkstraat tot Hertenlaan, Onnerweg) te Haren Gn

Herinrichting Jachtlaan

Aan beide kanten van de laan moeten de matige en slechte bomen worden geveld. Na renovatie van de laan worden de gevelde bomen vervangen door nieuwe bomen. Er worden weer meer bomen aangeplant dan het aantal dat geveld moet worden. Door verschillende soorten bomen aan te planten wordt de biodiversiteit en de laanstructuur verbeterd.

 

Omschrijving: kap, 28 esdoorn

Datum ontvangst: 23 maart 2016

Zaaknummer: Z.11943/20160122

 

Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaar maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de omgevingsvergunning is verleend. Verleende omgevingsvergunningen worden gepubliceerd.

Naar boven