Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2016, 62541Verordeningen10E WIJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008

 

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

  • 1.

    De Verordening tot tiende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 vast te stellen overeenkomstig de geconsolideerde tekst (met bijlagen) die als bijlage is bijgevoegd.

  • 2.

    De wijzigingsverordening als bedoeld onder 1 na bekendmaking in werking te laten treden op 1 juli 2016.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 mei 2016.

 

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

 

De griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

 

Bekend gemaakt op:

13 mei 2016

De gemeentesecretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert