Naamgeving openbare ruimte: vaststellen Vredespleintje in de Borgerbuurt(3B, 2016, 82)

 

Afdeling 3B

Nummer 82

Publicatiedatum 20 april 2016

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimte: vaststellen Vredespleintje in de Borgerbuurt

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Overwegende:

• het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 27 november 2015

• het positief advies van het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie West van 29 maart 2016

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 19 april 2016

de volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Vredespleintje (BAG-type weg)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Vredespleintje in de Borgerbuurt

In de Borgerbuurt ligt een grote openbare ruimte, ingeklemd tussen de Nicolaas Beetsstraat, de Hildebrandstraat en de Borgerstraat. Aan dit plein liggen een school, een voetbalgedeelte, een fietspad en een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.

Vanuit de buurt hebben twee bewoners voorgesteld om dit plein van ca. 1.250 m2 een officiële naam te geven. Voorheen werd op dit plein het Solidariteitsfestival van Oud-West gehouden en in 2010 werd hier het evenement “Wereldburgers van Amsterdam” gehouden. Gevierd werd dat Amsterdam uit bijna alle landen ter wereld inwoners heeft. Voorgesteld wordt het pleintje officieel als “Vredespleintje” vast te stellen. In de afgelopen maanden hebben vele bewoners en organisaties uit de buurt laten weten positief te staan ten opzichte van het voorstel. Ook het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie West heeft informeel laten weten niet onwelwillend te staan tegenover het verzoek. Wel dient er advies gevraagd te worden aan de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR Op 27 november 2015 is het voorstel besproken in de vergadering van de CNOR en adviseert zij positief. Zij vindt het een goed voorbeeld van betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Het algemeen bestuur heeft op 29 maart 2016 positief geadviseerd.

Bijlage

Situatietekening

Naar boven