Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 58767Overige overheidsinformatieInstemmen met aanvullende investeringen Zuidasdok (2016, nr. 99/251)

 

Nummer 99/251

Publicatiedatum 6 april 2016

Agendapunt 22

Datum besluit B&W 16 februari 2016

Onderwerp

Instemmen met aanvullende investeringen Zuidasdok

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 16 februari 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 251);

Gelet op artikel 147 lid 2 jo 108 lid 1 van de Gemeentewet;

Mede gezien de aangenomen moties van de raadsleden:

 de heer Van Lammeren, de heer Vink, mevrouw De Heer, mevrouw Shahsavari-Jansen, de heer N.T. Bakker en de heer Nuijens (Gemeenteblad afd. 1, nr. 301);

 de heer Van Lammeren en de heer Vink (Gemeenteblad afd. 1, nr. 302),

Besluit:

 • 1.

  in te stemmen met de bijdrage van € 4.063.000,- incl BTW (pp 2015) plus de eenmalige afkoop van onderhoudskosten van € 375.963,- incl BTW voor het voorgestelde pakket van aanvullende, bovenwettelijke geluidsmaatregelen;

 • 2.

  in te stemmen met de voorinvestering van € 1.570.000,- inclusief BTW (pp 2015) in de fundering van de Daklaan ter hoogte van de Minervapassage en de Brittenpassage;

 • 3.

  kennis te nemen van de voorinvestering in de fundering t.b.v. een 5e en 6e spoor door het Rijk.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 30 maart 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe