Aanwijzen zones ligplaatsen voor historische schepen Utrecht

Het college van B&W heeft op 22 april 2016 drie zones aangewezen die bestemd zijn voor ligplaatsen van historische schepen. Het gaat om zones in de Vecht (Vechtdijk), Merwedekanaal (Keulsekade) en Vaartscherijn (Oosterkade). In deze zones liggen reeds schepen.

 

Om historische schepen beter te kunnen beschermen heeft het college zones in de stad aangewezen waar bij voorkeur historische woonboten of – bedrijfsvaartuigen mogen liggen. Zo’n boot moet minimaal 50 jaar oud zijn. Als de originele romp van een boot of schip ontworpen is om te varen en de opbouw nog duidelijk oorspronkelijke kenmerken bezit, dan spreken we van een historische woonboot. Ook de zogenoemde “schark” wordt aangemerkt als historisch woonschip. De schark is een schip met een originele romp, waarbij de opbouw geheel of gedeeltelijk vervangen is door een in de regel eenlaags houten opbouw. Naast woonboten zijn er ook nog historische bedrijfsvaartuigen met een minimale leeftijd van 50 jaar die nu gebruikt worden als opslag- annex werkruimte.

 

De nieuwe situatie zal worden verwerkt op kaarten die onderdeel worden van de Havenatlas. De kaarten zijn opgenomen in aangehangen beleidsnotitie.

Naar boven