Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 55896Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzen van gebieden bij NS-stations met maximale fietsparkeerduur en vaststellen Handboek Handhaving Fietsparkeren(3B, 2016, 87)

 

Afdeling 3B

Nummer 87

Publicatiedatum 25 april 2016

Onderwerp

Aanwijzen van gebieden bij NS-stations met maximale fietsparkeerduur en vaststellen Handboek Handhaving Fietsparkeren.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 8 maart 2016 hebben besloten:

 • 1.

  Als uitwerking van het op 9 september 2015 vastgestelde Kader Fietsparkeren:

 • 1.

  1 Tot het instellen van een maximale (brom-)fietsparkeerduur van 14 dagen in de gebieden bij alle tien NS-stations zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaarten met ingang van uiterlijk 1 september 2016;

 • 1.

  2 Tot het verplicht parkeren in de daarvoor bestemde (brom-)fiets-parkeervoorzieningen en tot het instellen van een verbod om buiten de daarvoor bestemde fietsparkeervoorzieningen een (brom-)fiets te stallen in de gebieden bij alle tien NS-stations zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten met ingang van uiterlijk 1 september 2016;

 • 1.

  3 Tot het intrekken van eerder genomen besluiten op de dag van inwerkingtreding van de besluiten onder 1.1 en 1.2;

 • 1.

  4 Tot het vaststellen van het Handboek Handhaving Fietsparkeren waarin werkinstructies en beoordelingscriteria voor het verwijderen van fietsen zijn uitgewerkt;

 • 2.

  Kennis te nemen van de besluiten die als uitwerking van het Kader Fietsparkeren worden voorgelegd aan de algemene besturen van de bestuurscommissies binnen de Ring A10 (met uitzondering van stadsdeel Noord) voor het instellen van een maximale (brom-)fietsparkeerduur van 6 weken op het grondgebied van hun stadsdeel.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester