Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2016, 54041Plannen | overigGemeente Borger-Odoorn, Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering’ in voorbereiding is.

De gemeente Vlagtwedde maakt een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijvenpark Zuid Groningen. Rondom dit bedrijvenpark is een (geluids)zone gelegen, dat deels binnen de grenzen van de gemeente Borger-Odoorn is gelegen. Daarom wordt ook voor dit deel een bestemmingsplan voorbereid door de gemeenten Borger-Odoorn.

Op het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Het genoemde bestemmingsplan wordt in een later stadium als ontwerp ter inzage gelegd.