Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2016, 53842Beschikkingen | aanvraagBoardwalk over het Rondeel De Ruyterplein 1

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het realiseren van een tijdelijke bouwwerk t.b.v. een boardwalk over het Rondeel aan de buitenzijde van de zeewering op de locatie De Ruyterplein 1 in Vlissingen

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.