Ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn maken bekend dat zij hebben besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding Land Onbekend, omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van

Muller Rudolpho B, 29-01-1985

Veeneman Kim MH, 28-08-1975

Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit.

U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. afdeling Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Naar boven