Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2016, 51253VerordeningenWijziging 3 van het Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007 (Herzien)

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van 29 maart 2016, kenmerk 16/0008503;

 

overwegende dat:

  • de spertijden tijdens de spitsuren van de bediening van bruggen en sluizen gelegen in belangrijke routes voor het wegverkeer niet goed aansluiten op de tijden dat de spits daadwerkelijk optreedt;

  • het daardoor wenselijk is de spertijden aan te passen;

  • de periode waarin bruggen en sluizen voor de recreatievaart bediend worden niet meer aansluit bij wat landelijk overeen is gekomen in de Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland;

  • enige technische aanpassingen aan de bedieningstijden noodzakelijk zijn;

gelet op artikel 160, eerste lid onder a, van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel 1

Bijlage I Bedieningstijden bruggen en Bijlage II Bedieningstijden sluizen bij het Besluit bedieningstijden bruggen en sluizen 2007 in te trekken en te vervangen door bijgaande Bijlage I Bedieningstijden bruggen 2016 en Bijlage II Bedieningstijden sluizen 2016.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2016.

De secretaris,

Ph.F.M. Raets

De burgemeester,

A. Aboutaleb

BIJLAGE I BEDIENINGSTIJDEN BRUGGEN*

Naam brug

Bedieningstijden/tijden van opening

Bijzondere bepalingen

 

 

 

Algemeen geldt voor de bruggen in de Delfshavense Schie, Coolhaven,

Oud Delfshaven, de Doenbrug, Jonkersbrug en Zwethbrug:

 

 

 

 

 

 

 

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt een brug niet bediend voor 06:00 uur.

Op de dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag wordt een brug niet bediend na 22:00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 en 31 december wordt een brug niet bediend na 18:00 uur.

Achterhavenbrug

ma t/m vrij:

06:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

za:

06:00-20:00 uur

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

geen bediening

 

 

van 1 april t/m 31 oktober:

11:00-19:00 uur

 

Admiraliteitsbrug

ma t/m vrij:

09:00-17:00 uur

18:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Boerengatbrug.

 

za en zo:

09:00-22:00 uur

Berg- en Broeksebrug

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

ma t/m za:

09:00-17:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

ma t/m do:

vrij en za:

zon- en feestdagen:

09:00-17:00 uur

06:00-22:00 uur

06:00-22:00 uur

Beukelsbrug

ma:

04:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Mathenesserbrug.

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Mathenesserbrug.

 

za:

zon- en feestdagen:

00:00-20:00 uur

geen bediening

 

 

 

 

Binnenhavenbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:30 uur

09:00-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.

Boerengatbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:00 uur

09:30-16:30 uur

18:45-24:00 uur

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding.

De brug wordt niet bediend bij gesloten waterkering.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

Botlekbrug

ma t/m zon:

00:00-24.00 uur

Bediening op verzoek.

1e Coolhavenbrug

ma:

04:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de 1e Parkhavenbrug.

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

 

za:

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

 

Doenbrug

ma:

04:00-07:15 uur

09:00-15:45 uur

17:45-24:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Hogebrug.

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

09:00-15:45 uur

17:45-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Hogebrug of de Spaansebrug of de Oost-Abtsbrug.

 

za:

00:00-20:00 uur

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

Erasmusbrug

ma t/m zo:

00:30-05:00 uur

05:00-07:00 uur

20:30-00:30 uur

Bediening op verzoek.

Bediening met 1 uur voormelding.

Bediening met 1 uur voormelding.

 

ma t/m zo, vaste openingen:

10:00,

11:00,

13:30,

15:30,

19:00 uur

Buiten de normale dienstregeling kan de brug uitsluitend in bijzondere gevallen, op aanvraag van de Havenmeester, worden geopend. De aanvraag daartoe dient tenminste een uur tevoren te worden ingediend.

Grote Wijnbrug

ma t/m vrij:

09:00-17:00 uur

18:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

 

za en zo:

09:00-22:00 uur

Hogebrug

ma:

di t/m vrij:

za:

04:00-24:00 uur

00:00-24:00 uur

00:00-20:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Spaansebrug of de Oost-Abtsbrug of de Doenbrug.

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

 

Ibisbrug

ma t/m zo:

09:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

Jan Kuitenbrug

ma t/m vrij:

09:00-17:00 uur

18:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Boerengatbrug.

 

za en zo.

09:00-22:00 uur

Jonkersbrug

ma t/m vrij:

za:

06:00-22:00 uur

06:00-20:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

Koninginnebrug

ma t/m vrij:

00:00-07:30 uur

09:30-16:30 uur

18:45-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

Koningshavenbrug (De Hef)

ma t/m zon:

00:00-24:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.

Lage Erfbrug

ma:

04:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

 

 

za:

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

Lodewijk Pincoffsbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:30 uur

09:00-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

Mathenesserbrug

ma:

04:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Beukelsbrug.

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

 

 

za:

zon- en feestdagen:

00:00-20:00 uur

geen bediening

 

Mouterbrug

ma t/m vrij:

06:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

za:

06:00-20:00 uur

 

zon- en feestdagen:

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

Nassaubrug

ma t/m zo:

09:00-16:30 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.

Nieuwe Leuvebrug

ma t/m vrij:

00:00-07:00 uur

09:30-16:30 uur

18:45-24:00 uur

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding.

De brug wordt niet bediend bij gesloten waterkering.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

Oostbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:00 uur

09:00-16:30 uur

18:45-24:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Boerengatbrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

1e Parkhavenbrug

ma:

04:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de 1e Coolhavenbrug.

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

 

 

za:

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

 

Pieter de Hoochbrug

ma:

04:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Parksluizen.

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

08:30-16:30 uur

18:00-24:00 uur

 

 

za:

00:00-20:00 uur

 

 

zon- en feestdagen:

 

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

 

Piekbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:30 uur

09:00-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

 

Piet Heynsbrug

ma t/m vrij:

za:

06:00-22:00 uur

06:00-20:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

Prinses Irenebrug

van 1 nov. t/m 31 maart:

vaste brugopeningen

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

ma t/m za om:

09:30, 10:30,

11:30, 12:30,

13:30, 14:30,

15:30 uur

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

van 1 april t/m 31 oktober:

vaste brugopeningen

 

 

 

ma t/m do om:

07:00, 09:30,

10:30, 11:30,

12:30, 13:30,

14:30, 15:30,

19:30 uur

 

 

vrij om:

07:00, 09:30,

10:30, 11:30,

12:30, 13:30,

14:30, 15:30,

19:30, 20:30,

21:30 uur

 

 

za, zon- en feestdagen om:

07:00, 09:30,

10:30, 11:30,

12:30, 13:30,

14:30, 15:30,

16:30, 17:30,

18:30, 19:30,

20:30, 21:30 uur

 

Puntbrug

ma t/m zo:

09:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

Rederijbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:00 uur

09:00-17:00 uur

18:00-24:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 30 min voormelding via de Nieuwe Leuvebrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

Rijnhavenbrug

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.

Rozenburgsesluisbruggen

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur

 

Spaansebrug

ma:

04:00-07:15 uur

07:45-16:30 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Hogebrug.

 

op verzoek éénmaal om:

17:00 uur

17:30-24:00 uur

 

di t/m vrij:

00:00-07:15 uur

07:45-16:30 uur

Tijdens de avondspits kan de brug op verzoek om 17:00 uur éénmaal worden geopend.

 

op verzoek éénmaal om:

17:00 uur

17:30-24:00 uur

 

za:

00:00-20:00 uur

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Hogebrug of de Doenbrug of de Oost-Abtsbrug.

 

zon- en feestdagen:

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

Spanjaardsbrug

ma t/m vrij:

09:00-17:00 uur

18:00-22:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Boerengatbrug.

 

za en zo:

09:00-22:00 uur

Spoorweghavenbrug

ma t/m vrij:

00:00-07:30 uur

09:00-16:30 uur

18:00-24:00 uur

De brug is onbemand en wordt op afstand bediend vanaf de Erasmusbrug.

De brug wordt niet bediend tijdens een opening van de Erasmusbrug of Koninginnebrug.

 

za en zo:

00:00-24:00 uur

V.O.C.-brug

ma t/m vrij:

za:

06:00-22:00 uur

06:00-20:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

Zuiddiepjebrug

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via de Erasmusbrug.

Zwethbrug

ma t/m vrij:

za:

06:00-22:00 uur

06:00-20:00 uur

De brug is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

 

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

van 1 april t/m 31 oktober:

geen bediening

11:00-19:00 uur

BIJLAGE II BEDIENINGSTIJDEN SLUIZEN

Naam sluis

Bedieningstijden/tijden van opening

Bijzondere bepalingen

Bergsluis

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

ma t/m za:

09:00-17:00 uur

De sluis is onbemand. Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

ma t/m do:

vrij en za:

zon- en feestdagen:

09:00-17:00 uur

06:00-22:00 uur

06:00-22:00 uur

 

Berg- en Broekse Verlaat

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

ma t/m za:

zon- en feestdagen:

09:00-17:00 uur

geen bediening

De sluis is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

ma t/m do:

vrij en za:

zon- en feestdagen:

09:00-17:00 uur

06:00-22:00 uur

06:00-22:00 uur

Boterdorpse Verlaat

 

geen bediening

De sluis is geheel buiten gebruik.

Grote Hartelsluis

De sluis is gesloten,

maar wordt geopend

tegelijkertijd met de opening

van de Hartelbrug.

 

Scheepvaart die in verband met de hoogte van het schip door de sluis vaart dient rekening te houden met de bedieningstijden en aanvraagtermijn voor opening van de Hartelbrug. De aanvraag voor bediening moet tenminste twee uur tevoren worden aangevraagd bij de Rozenburgsesluis.

Tussen 22.00 en 6.00 uur geldt een voormelding van vier uur.

Grote Parksluis

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de sluis niet bediend voor 06:00 uur.

 

ma:

di t/m vrij:

za:

04:00-24:00 uur

00:00-24:00 uur

00:00-20:00 uur

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

Op de dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag wordt de sluis niet bediend na 22:00 uur.

 

van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

ma:

04:00-24:00 uur

 

di t/m vrij:

00:00-24:00 uur

 

za:

zon- en feestdagen:

00:00-20:00 uur

11:00-19:00 uur

Op 24 en 31 december wordt de sluis niet bediend na 18:00 uur.

 

 

 

Op zaterdag en zon- en feestdagen is de laatste invaart voor schutten 15 minuten voor einde bedieningstijd.

Kleine Parksluis

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

Op de eerste werkdag na een erkende feestdag, wordt de sluis niet bediend voor 06:00 uur.

 

ma:

di t/m vrij:

za:

04:00-24:00 uur

00:00-24:00 uur

00:00-20:00 uur

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

Op de dag voorafgaand aan Hemelvaartsdag wordt de sluis niet bediend na 22:00 uur.

 

van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

ma:

04:00-24:00 uur

 

 

di t/m vrij:

00:00-24:00 uur

Op 24 en 31 december wordt de sluis niet bediend na 18:00 uur.

 

za:

00:00-20:00 uur

 

zon- en feestdagen:

11:00-19:00 uur

 

 

 

Op zaterdag en zon- en feestdagen is de laatste invaart voor schutting 15 minuten voor einde bedieningstijd.

Kralingse Verlaat

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

van 1 nov. t/m 31 maart:

 

ma t/m za:

09:00-17:00 uur

De sluis is onbemand.

Bediening op aanvraag met 1 uur voormelding via telefoonnummer op informatiebord.

 

zon- en feestdagen:

geen bediening

 

van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

ma t/m do:

vrij en za:

zon- en feestdagen:

09:00-17:00 uur

06:00-22:00 uur

06:00-22:00 uur

 

Rozenburgsesluis

ma t/m zo:

00:00-24:00 uur

 

Dit gemeenteblad 2016, nummer 38, is uitgegeven op 30 maart 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)