Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 47080

Gepubliceerd op 18 april 2016 09:00

Straatnaamgeving Puntbrug en Ibisbrug

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de directie Bestuur en Communicatie van de Bestuursdienst van 14 maart 2016 (str.n.cie.1896811);

 

gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de Commissie van advies inzake straatnamen, na kennisgeving aan de gebiedscommissie Centrum ten aanzien van punt I. en II., alsmede op de bepalingen van de Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen;

besluit:

 

 • I.

  Te benoemen

  De bruggen die op de bijgevoegde tekening STR_2015-17 zijn aangeduid met de cijfers 1 en 2:

   

  • 1.

   ……………………………………………………………………… Puntbrug

  • 2.

   ……………………………………………………………………… Ibisbrug

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 15 maart 2016.

De wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte,

B.J. Eerdmans

Toelichting:

 

Ad.I.

De bruggen worden in de volksmond al Puntbrug en Ibisbrug genoemd. De Puntbrug ligt in het verlengde van de Punt en de kade vormt de punt van een eiland; de Ibisbrug heeft de naam gekregen vanwege de gelijkenis met de snavel van een ibis.

 

Dit gemeenteblad 2016, nummer 35, is uitgegeven op 21 maart 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl