Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2016, 47080VerordeningenStraatnaamgeving Puntbrug en Ibisbrug

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de directie Bestuur en Communicatie van de Bestuursdienst van 14 maart 2016 (str.n.cie.1896811);

 

gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de Commissie van advies inzake straatnamen, na kennisgeving aan de gebiedscommissie Centrum ten aanzien van punt I. en II., alsmede op de bepalingen van de Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen;

besluit:

 

 • I.

  Te benoemen

  De bruggen die op de bijgevoegde tekening STR_2015-17 zijn aangeduid met de cijfers 1 en 2:

   

  • 1.

   ……………………………………………………………………… Puntbrug

  • 2.

   ……………………………………………………………………… Ibisbrug

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 15 maart 2016.

De wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte,

B.J. Eerdmans

Toelichting:

 

Ad.I.

De bruggen worden in de volksmond al Puntbrug en Ibisbrug genoemd. De Puntbrug ligt in het verlengde van de Punt en de kade vormt de punt van een eiland; de Ibisbrug heeft de naam gekregen vanwege de gelijkenis met de snavel van een ibis.

 

Dit gemeenteblad 2016, nummer 35, is uitgegeven op 21 maart 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)