Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 40960Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen Hannie Schaftbrug e.a. in Slotermeer-Noordoost(3B, 2016, 60)

 

Afdeling 3B

Nummer 60

Publicatiedatum 30 maart 2016

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Hannie Schaftbrug e.a. in Slotermeer-Noordoost

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 29 maart 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 27 november 2015

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Nieuw-West van 22 februari 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• Brug 601 Hannie Schaftbrug (BAG-type kunstwerk)

• Brug 600 Frieda Belinfantebrug (BAG-typekunstwerk)

• Brug 603 Henriette Pimentelbrug (BAG-type kunstwerk)

• Brug 628 Hester van Lennepbrug (BAG-typekunstwerk)

• Brug 629 Henriette Voûtebrug (BAG-typekunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Hannie Schaftbrug e.a. in Slotermeer-Noordoost

In Slotermeer-Noordoost ligt een wijk waar de straten vernoemd zijn naar verzetshelden. Aan de rand van deze wijk ligt brug 602 die op 27 mei 2015 is vastgesteld als Jacoba van Tongerenbrug. Bij het vernoemen van Jacoba van Tongeren die als vrouwelijke verzetsheld kan worden aangemerkt is gebleken dat er veel vrouwen zijn geweest die in de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de bezetter. Tegelijkertijd is vastgesteld dat de groep vrouwelijke verzetshelden tot nu toe onderbelicht is gebleven.

In de vergadering van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) die heeft geadviseerd over het vernoemen van Jacoba van Tongeren is gesteld dat er nog 5 andere naamloze bruggen in deze buurt liggen en dat het in dat licht bezien goed zou zijn om deze bruggen te vernoemen naar andere vrouwelijke verzetshelden. De afgelopen tijd is er overleg geweest met het NIOD en het verzetsmuseum om te komen tot een lijst van vernoembare vrouwelijke verzetshelden.

In de vergadering van de CNOR van 27 november 2015 is deze lijst besproken en komt de CNOR met het voorstel de volgende 5 vrouwelijke verzetshelden te vernoemen met een brug.

• Hannie Schaft (16 september 1920 – Bloemendaal, 17 april 1945)

ze hoort er als meest bekende verzetsvrouw bij. Haar motieven waren zeer integer; ze begon haar verzetswerk met hulp aan Joodse vriendinnen. Woonde in Haarlem en was vooral in die omgeving actief, maar heeft rechten gestudeerd in Amsterdam en hielp Joodse studievriendinnen.

• Frieda Belinfante (10 mei 1904 – 5 maart 1995)

Veelzijdig verzetswerk o.a. ook betrokken bij de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam; Joodse afkomst van vaderskant. Beroemd celliste en dirigent. Vervalste persoonsbewijzen en ondersteunde onderduikers. Moest na aanslag Bevolkingsregister Amsterdam de stad ontvluchten en vluchtte naar Zwitserland.

• Henriette Pimentel (17 april 1876 - Auschwitz, 17 September 1943)

Van Joodse afkomst. Leidster van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg Sluisde, hielp uiteindelijk 600 Joodse kinderen ontsnappen via de crèche. Is zelf later gedeporteerd en in Auschwitz overleden.

• Hester van Lennep (8 juli 1916 –1 januari 2000)

Vanaf 1942 bezig Joodse kinderen in veiligheid te brengen bij onderduikadressen, eerst samen met een vriendin, later (v.a. 1943) in georganiseerd verband. Bracht als koerierster de illegale verzetskrant Trouw, van de drukkerij naar distributieadressen. Trouwde met de Joodse onderduiker en Trouwmedewerker Sandor Barasc.

• Henriette Voûte (12 juni1918 –16 januari 1999)

Hielp als studente kinderen ontsnappen uit crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg. Kwam na verraad in Vught terecht en verbleef de laatste 7 maanden van de oorlog in Ravensbrück. Schreef samen met Gisela Wieberdink-Söhnlein liedjes en cabaret om in het concentratiekamp lotgenoten een hart onder de riem te steken

Bijlage

Situatietekening