Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten(GRSK)

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van deze gemeente op 29 maart 2016 heeft besloten tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten(GRSK). Het college heeft voor de wijziging op 29 maart 2016 toestemming verkregen van de gemeenteraad.

De wijzigingen hebben betrekking op de uitbreiding van de Samenwerking Kempengemeenten met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en andere noodzakelijke of gewenste wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling.

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten(GRSK) treedt in werking op 1 april 2016.

De tekst van de gemeenschappelijke regeling is op deze pagina als bijlage te downloaden.

Naar boven