GEMEENTE UTRECHT: Aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeerplaatsen

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 1 en 2 Parkeerplaatsenverordening 2014,

Besluit:

I Het aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeerplaatsen, als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van de Parkeerplaatsenverordening 2014 komt te luiden als volgt:

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders (belanghebbendenplaatsen) worden aangewezen:

Binnen rayon 11.100: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten aan de Pastoor van Nuenenstraat, de Pastoor van Nuenenhof, de Dirck van Zuylenstraat, de Bergstraat, de Waterpoort, de Lange Koestraat en de Varkenmarkt.

Binnen rayon 11.200: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten aan de Lange Lauwerstraat, de Van Asch van Wijckskade, de Plompetorengracht, de Wittevrouwenkade, de Nobeldwarsstraat, de Keizerstraat, de Ridderschapstraat, op het Janskerkhof, Annastraat, Korte Jansstraat, het Jansveld, de Kleine Slachtstraat, de Begijnekade.

rayon 11.222 : alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen aan de Korte Minrebroederstraat (gelegen op de hoek met het Oudkerkhof) en aan de Ganzenmarkt.

Binnen rayon 12.100: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten aan de Hofpoort, de Kromme Nieuwegracht, het Hiëronymusplantsoen, het Lepelenburg, de Oude Kamp, de Nieuwekamp, de Keukenstraat, de Magdalenastraat, het Servaasbolwerk, de Nieuwegracht, de Zuilenstraat, de Agnietenstraat, de Nicolaalsdwarsstraat, de Doelenstraat, de Wijde Doelen, Lange Nieuwstraat (hoek met Vrouw Juttenstraat).

Binnen rayon 12.200: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten aan het Willemsplantsoen, het Visschersplein, de Strosteeg, de Zwaansteeg, de Brandstraat, de Springweg, het Geertekerkhof, de Geertestraat, het Kleine Geertekerkhof, de Oudegracht-Tolsteegzijde, de Pelmolenweg, de Fockstraat, de Diaconessenstraat, het Pelmolenplantsoen, Andreashof.

rayon 19.101: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen aan de Van Sijpesteijnkade.

rayon 19.102: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen aan de Mineurslaan, achter het Beatrixgebouw.

rayon 19.112: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen aan het Smakkelaarsveld

rayon 19.113: alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen aan de Stationsstraat

De tijden waarop op de bovengenoemde belanghebbendenplaatsen door vergunninghouders mag worden geparkeerd worden bepaald op maandag t/m zondag van 00:00 tot 24:00.

I I Het Aanwijzingsbesluit belanghebbendenplaatsen van 7 april 2014 wordt ingetrokken op 1 april 2016.

III Deze besluiten treden in werking op 1 april 2016.

I V Deze besluiten worden bekendgemaakt door mededeling daarvan in het digitale Gemeenteblad van de gemeente Utrecht.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, De burgemeester,

M.R. Schurink J.H.C. van Zanen

Naar boven