Gemeenteblad van Zoetermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerGemeenteblad 2016, 3381Overige besluiten van algemene strekking

Actualisatie kaart beschermde bomen, gemeente Zoetermeer

 

 

Collegebesluit nr. -2015-001000

 

 

Actualisatie kaart beschermde bomen

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 januari 2016 besloten:

 

 • 1.

  De lijst beschermde Bomen, die gelijktijdig met de beleidsregels bomen in 2007 is vastgesteld, in te trekken;

 • 2.

  Omdat er geen sprake is van een beleidswijziging, geen samenspraak toe te passen;

 • 3.

  De in de APV genoemde ‘lijst beschermde bomen’ te hernoemen tot de ‘kaart beschermde bomen’ en deze vast te stellen;

 • 4.

  De kaart in het vervolg gelijktijdig met de lijst monumentale bomen te actualiseren.

 

Dit besluit treedt in werking een dag na de bekendmaking daarvan.

 

Ondertekening,

Zoetermeer, 5 januari 2016

de secretaris, de burgemeester,

drs H.M.M. Koek Ch.B. Aptroot

Kaart beschermd gebied