Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 33588Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling en intrekking niet-officiële brugnamen(3B, 2016, 50)

 

Afdeling 3B

Nummer 50

Publicatiedatum 16 maart 2016

Onderwerp

Vaststelling en intrekking niet-officiële brugnamen

Het college van Burgemeester en wethouders van Amsterdam besluit:

1.In te stemmen met het uitgangspunt dat de gemeente alleen namen van bruggen hanteert als deze door het college zijn vastgesteld. Als er geen naam is vastgesteld, wordt de brug alleen aangeduid met een nummer. Het gebruik van de in de gemeentelijke administratie gehanteerde lijst niet-officiële brugnamen’ te

beëindigen.

 • 2.

  Gelet op:

  • a.

   artikel 108 van de Gemeentewet

  • b.

   artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

  • c.

   artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

  • d.

   artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011

De in bijlage 1 genoemde brugnamen, die op de bestaande lijst ‘niet-officiële brugnamen’ voorkomen, formeel vast te stellen en op te nemen in de Basisregistraties Adressen-Gebouwen (BAG) als kunstwerk.

3.De in bijlage 2 genoemde brugnamen die op de bestaande lijst ‘niet-officiële brugnamen’ voorkomen, vrij te geven voor inspraak. Voorts na inspraak te komen met een voorstel om deze brugnamen te laten vervallen.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op Vaststelling en intrekking niet-officiële brugnamen

Er zijn bij de afdeling Basisinformatie thans 150 ‘niet-officiële’ brugnamen bekend, dat zijn namen die niet zijn gebaseerd op een formeel besluit. Deze bruggen zijn daarom ook niet opgenomen in de wettelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Op 24 april 2015 heeft VVD-raadslid mevrouw Ruigrok een initiatief ingediend getiteld

“Bruggen slaan naar een Amsterdams verleden”. Dit initiatief beoogt om nog niet

benoemde bruggen van een naam te gaan voorzien door daar burgers en ondernemingen op een actieve manier bij te betrekken. Vooruitlopend op de eventuele realisatie van dit voorstel is het noodzakelijk om een correct overzicht te hebben van alle in aanmerking komende naamloze bruggen. In dat kader is het nodig gebleken om een uitspraak te doen over het al dan niet handhaven van de niet-officiële brugnamen’.

De bevoegdheid tot het aanwijzen of intrekken van openbare ruimten, waaronder bruggen, is sinds de herziening van het bestuurlijk stelsel in maart 2014 centraal stedelijk belegd bij het college.

Bijlage 1 bij raadsvoordracht vaststellen of intrekken officieuze brugnamen

Vaststellen

Brugnummer Naam

Centrum

0003 Krijtbergbrug

0012 Corsgenbrug

0017 West-Indische Huisbrug

0028 Vier Heemskinderensluis

0032 Kaasmarktsluis

0045 Steenhouwerijbrug

0054 Noordsche Compagniebrug

0063 Nieuwe-Wercksbrug

0068 Aalmoezeniersbrug

0070 Walenweeshuissluis

0071 De Duifbrug

0107 Baanbrug

0112 Caetsbaanbrug

0120 Atlas Maiorbrug

0122 Beudekerbrug

0155 Kattenslootbrug

0156 Groentemarktbrug

0210 Bet van Beerenbrug

0222 Aluminiumbrug

0223 Oost-Indische Huisbrug

0227 Staalmeestersbrug

0248 Paleis voor Volksvlijtbrug

0495 Bijleveldschesluis

1900 Melkfabriekbrug

2103 Werkspoorbrug

2270 Oosterdoksdraaibrug

Nieuw-West

1864 Oude Haagsebrug

Noord

0092 Blauwezandbrug

0351 Postje van Gerrit Vreling

0364 Buiksloter Kerkepadbrug

0374 Los Postje

0377 Schellingwouder Kerkepadbrug

0469 Witte Boogbrug

0998 Hederabrug

1773 Wielerbrug

2205 Buiksloterdraaibrug

Oost

0163 Blauwehoofdbrug

0217 Frankendaelbrug

0261 Veebrug

0262 Slachthuisbrug

0354 Oosterbeerbrug

0429 Omvalbrug

1965 Panamabrug

West

0139 Staatsliedenbrug

0167 Rijckerbrug

0178 Osdorperbrug

0181 Pesthuysbrug

0193 Westergasbrug

0684 Duizendste Brug

1910 Robiënnabrug

1923 Ketelhuisbrug

Zuid

0079 Brandweerbrug

0137 Diamantbrug

0172 Liefdesbruggetje

0406 Boerenweteringbrug

0410 Lyceumbrug

0420 Kindertjesbrug

0424 Zorgvliedbrug

0455 Brandbrug

0836 Rode Brug

1638 Rozenoordbrug

Bijlage 2 bij voordracht vaststellen of intrekken officieuze brugnamen

Intrekken

Brugnummer Naam

Centrum

0005 Raambrug

0006 Gasthuisbrug

0008 Huiszittenbrug

0013 Melkmarktbrug

0022 Warmoesbrug

0026 Vingboonsbrug

0037 Peylsluis

0038 Oetgenssluis

0042 Wielrijdersbrug

0044 Hemonybrug

0046 Quellijnbrug

0048 Felix Meritisbrug

0062 Grote Brouwerssluis

0067 Kleine Brouwerssluis

0069 Antiquairbrug

0074 Kerksluis

0078 Gooyersbrug

0086 Bakkerijbrug

0087 Spiegelbrug

0117 Jordaanbrug

0128 Anjeliersbrug

0130 Trapjesbrug

0131 Oude Koekjesbrug

0142 Ouwe Fransenbrug

0148 Dommersbrug

0158 Tunfun

0182 Het Sluisje

0187 Spinozabrug

0216 Ruslandbrug

0218 Gasthuisbrug

0225 Zandbrug

0226 Raemsluis

0230 Moddermolenbrug

0233 Victoria Regia brug

0247 Oudshoornbrug

0264 Artisbrug

0265 Muiderpoortbrug

0280 Montelbaansbrug

0283 Waalseilandbrug

0288 Lastagebrug

0292 Schottenburchsbrug

0295 Boomsbrug

0296 Boomsluis

0297 Gelderschebrug

0306 Stationsbrug

0387 Wagon Litsbrug

0485 Oosterdoksdoorgang

Nieuw-West

0602 Bananenbrug

Noord

0356 Langebrug

0366 Passagebrug

0372 Molenpadsbrug

0380 Gerrit Werfbrug

0432 Nollewoudsbrug

0491 Meeuwenpleinbrug

0970 Ijdoornlaanbrug

0999 Hederabrug

Oost

0256 Zuid-Afrikabrug

0427 Boerenoorlogbrug

0434 Barometerbrug

0435 Thermometerbrug

1966 Panamabrug

1982 Jaap Hannisbrug

2002 Middentoegangsbrug

West

0129 Van Kinsbergenbrug

0166 Nassaubrug

0171 Van Hallbrug

0213 Postjesbrug

0307 Riekerhavenbrug

0345 IJszeebrug

0347 Een Honderd Roebrug

0349 Noordpoolbrug

0382 Jan van Galenbrug

0463 Van Slingelandtbrug

Zuid

0136 Willemsparkbrug

0176 Stadhoudersbrug

0360 Theophile de Bockbrug

0403 Maasbrug

0405 Mozartbrug

0408 Schildersbrug

0409 Muziekbrug

0411 Godenbrug

0413 Stadionbrug

0415 Parnassusbrug

0417 Beethovenbrug

0422 Prinsessebrug

0453 Hulstbrug

0454 Willemsbrug

1648 Ons Buiten

1696 Stammenbrug