Bekendmaking zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 2 februari 2016 heeft besloten tot de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. De gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 met dit besluit ingestemd.

Deze zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond is nodig vanwege de op 1 januari 2015 in werking getreden wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Een exemplaar van het besluit, inclusief de tekst van de regeling en het toestemmingsbesluit van de raad is met ingang van 15 maart 2016 voor een periode van zes weken in te zien in de publiekshal van de Raakspoort, Zijlvest 39 te Haarlem. De publiekshal is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Daarnaast kunt u het besluit en de regeling raadplegen via de website http://www.haarlem.nl/bis.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken gerekend vanaf de dag van deze bekendmaking tegen het besluit van het college tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

Naar boven