Mandaatbesluit dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ten behoeve van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied8 maart 2016.

 

Het door het DB vastgestelde stuk alsmede het register met alle ondergemandateerde bevoegdheden zijn bijgevoegd als bijlage 2 en 3. Het beslispunt van het DB in de flap is in feite als volgt:

Het vaststellen van het Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur stadsdeel Zuid ten behoeve van de Omgevingsdienst NZKG 2015 en daarbij aan de directeur van de Omgevingsdienst NZKG de bevoegdheid te verlenen om in naam van het dagelijks bestuur besluiten te nemen en handelingen te verrichten, overeenkomstig het aan het besluit als bijlage gevoegde ondermandaatregister met opgenomen ondermandaten en -machtigingen.

Naar boven