Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2016, 27844BeleidsregelsBeleidsregel ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer’

Op 14 januari 2014 hebben burgemeester en wethouders het ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer’ vastgesteld. Dat is een geactualiseerde beleidsregel over parkeernormen.

Het college heeft hierbij besloten het berekeningsblad ‘Parkeernormen Haarlemmermeer CROW317’ als methodiek te gebruiken.

Er wordt bij nieuwe ontwikkelingen waarbij behoefte is aan parkeerplaatsen, onderscheid gemaakt naar de diverse functies, bijvoorbeeld type woning, kantoor, school, soort bedrijf.

Er wordt gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen die zijn samengesteld op basis van praktijkervaringen.

 

De beleidsregel ligt vanaf 8 maart 2016 ter inzage in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp en is te raadplegen op deze website.