RAADGEVEND REFERENDUM STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Apeldoorn maakt bekend dat het bij het aanstaande raadgevend referendum een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 • A.

  SCHRIFTELIJK VERZOEK.

  • 1.

   Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

  • 2.

   Het verzoekschrift moet uiterlijk op 1 april 2016, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.

  • 3.

   Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

  • 4.

   Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

 • B.

  MONDELING VERZOEK

  • 1.

   Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (5 april 2016).

  • 2.

   Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen Nederland. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

Plaats:Apeldoorn

Datum: 22-02-2016

De burgemeester voornoemd,

drs. J.C.G.M. Berends MPA

Naar boven