Terrasvergunning: Saloméstraat 39

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 de volgende vergunning heeft verleend:

Omschrijving: Terrasvergunning

Naam onderneming: Efes Döner Kebab

Locatie: Saloméstraat 39

Oppervlakte: 13,32 m²

Reden vergunningverlening: Wijziging rechtsvorm

Datum vergunning: 23 december 2015

Vergunningnummer: te/45190

Bezwaar

U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit (zie datumstempel) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Naar boven