Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2016, 21474Beschikkingen | afhandelingHorecavergunningen verleend aan Eetcafé De Oude Ketting B.V., Bosscheweg 74 te Boxtel

De burgemeester van Boxtel maakt bekend dat hij op 24 februari 2016 aan Eetcafé De Oude Ketting B.V., handelend onder de naam Eetcafé De Oude Ketting B.V., op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning heeft verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf in het pand gevestigd op het perceel Bosscheweg 74 te Boxtel.

Tevens maakt de burgemeester bekend dat aan Eetcafé De Oude Ketting B.V. een exploitatievergunning (met terras) ex artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012 is verleend.

Stukken inzien?

Bovengenoemde vergunningen kunt u met ingang van 26 februari 2016 tot en met 6 april 2016 tijdens kantooruren inzien bij de afdeling Concern & Dienstverlening in het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken maakt u een afspraak met de afdeling Concern & Dienstverlening via telefoonnummer (0411) 65 53 63.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 april 2016 tegen deze besluiten afzonderlijk, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het postadres is: Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.