Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden heeft in zijn vergadering van 16 februari 2016 besloten tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling tot instelling van een bedrijfsvoeringsorganisatie, die tot doel heeft het behartigen van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en uitvoeringstaken voor de deelnemers, met inachtneming van de autonomie van de deelnemers (de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie).

Deze regeling is te vinden in de Staatscourant en via www.overheid.nl.

Daarbij heeft het college op grond van artikel 3, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie besloten de volgende ICT-taken over te dragen aan de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie:

 • -

  afdelingsmanagement ICT;

 • -

  technisch applicatiebeheer;

 • -

  systeem- en netwerkbeheer;

 • -

  helpdesk/servicedesk;

 • -

  werkplek;

 • -

  en een aantal algemene dienstentaken, waaronder: accountmanagement en licentie- en contractbeheer.

De Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie treedt in werking op 1 maart 2016.

Naar boven