Aanwijzigingsbesluit betaald parkeren 2017

 

Collegebesluit

 

Het college van de gemeente Leerdam,

overwegende de publieke vraag naar het afzien van betaald parkeren op feestdagen en de bevestiging van het bestaande parkeerregime voor de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen,

gelet op artikel 8 en artikel 12 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017 en artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 van de gemeente Leerdam,

besluit:

 • 1. aan te wijzen als parkeerplaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 onderdeel a van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017 geparkeerd mag worden op de als zodanig aangegeven parkeervakken, dagelijks van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur:

 • Voor lang parkeren (12 uur):

   • 1.

    Ambtsplein

   • 2.

    Vrijheidsstraat

     

    Voor kort parkeren (4 uur):

   • 3.

    Oranje-Nassaulaan (P-Noord)

     

    Voor kort parkeren (2 uur):

   • 4.

    Meent (west) van Dr. Reilinghplein tot Blokhuisstraat

   • 5.

    Bolwerk

   • 6.

    Markthof

   • 7.

    Oranje-Nassaulaan (P-Noord)

   • 8.

    Oranje-Nassaulaan (P-Zuid)

   • 9.

    Oranjeplein

   • 10.

    Parkeerdek boven de Albert Hein

     

  • 2.

   aan te wijzen als parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017 de als zodanig aangegeven parkeervakken:

   • 1.

    Ambtsplein

   • 2.

    Blokhuisstraat

   • 3.

    Julianastraat

   • 4.

    Meent (oost) van Dr. C. Voogdplein tot Dokter Reilinghplein

   • 5.

    Meent (zuid)

   • 6.

    Prins Hendrikstraat

   • 7.

    Van Aalststraat

   • 8.

    Vogelsangstraat

   • 9.

    Vrijheidsstraat

   • 10.

    Bergstraat (oost) van Schavet tot Vlietskant

   • 11.

    Bergstraat (west) van Markthof tot Westwal

   • 12.

    Bolwerk

   • 13.

    Dr. C. Voogdplein

   • 14.

    Groote Steiger

   • 15.

    Hoogenhoek

   • 16.

    Nieuwstraat (west) van Westwal tot Markthof

   • 17.

    Noordwal (oost)

   • 18.

    Noordwal (west)

   • 19.

    Oostwal

   • 20.

    Oranje Nassaulaan

   • 21.

    Oranje Nassaulaan (P-noord)

   • 22.

    Oranjeplein

   • 23.

    Parkeerdek Albert Heijn

   • 24.

    Poorterij

   • 25.

    Schavet

   • 26.

    Singel

   • 27.

    Onega/Bohemen

   • 28.

    Voorwaartsveld

   • 29.

    Westwal

     

  • 2.

   Aan te wijzen als parkeerplaatsen bestemd voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van de Parkeerverordening 2011 onder intrekking van de aanwijzingsbesluiten vallende onder het overgangsrecht zoals bepaald in artikel 12 van de Parkeerverordening 2011: de parkeerplaatsen als bedoeld onder 2 van dit besluit. Dit met dien verstande dat deze aanwijzingsbesluiten van toepassing blijven voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan in de jaren dat zij hebben gegolden.

    

  • 3.

   geen parkeerbelasting te heffen voor het parkeren van een voertuig in de zin van artikel 2 aanhef en onder a van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017 op de volgende feestdagen:

   • 1.

    Nieuwjaarsdag

   • 2.

    2e Paasdag

   • 3.

    Koningsdag

   • 4.

    Hemelvaartsdag

   • 5.

    Bevrijdingsdag

   • 6.

    2e Pinksterdag

   • 7.

    2e Kerstdag

   • 8.

    Oudejaarsdag.

  • 4.

   Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na de bekendmaking.

    

  • 5.

   Dit besluit kan worden aangehaald als aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen en parkeerplaatsen vergunninghouders 2017.

    

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 december 2016

De burgemeester, de secretaris,

Naar boven