Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2016, 187996Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningVorstermansplein 32 te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Vorstermansplein 32 te Heusden (28-11-2016)

het gedeeltelijk veranderen van de voorgevel

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.