Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2016, 187468VerordeningenTarieven recreatieoord Broekerhaven, Zwembad De Kloet & verhuur sportaccomodaties

 • 1.

   

  De raad van de gemeente Stede Broec;

  gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016

   

  b e s l u i t :

   

Artikel 1  

Tarieven recreatieoord Broekerhaven

 

 

Buitenzwembad

 

 

dagkaarten losse baden

 

4 t/m 16 jaar

€ 2,00

17 jaar en ouder

€ 3,00

seizoenkaarten geldig van 1 april t/m 30 september

 

Persoonskaart voorverkoop

€ 23,00

Persoonskaart vanaf 1 juni

€ 26,00

Per gezin (2 volwassenen met hun kinderen t/m 16 jaar)

€ 48,00

voorverkoop vanaf 1 juni

€ 57,00

 

Camping

 

 

bezoekers van kampeerders

 

dagtarief:

 

4 t/m 16 jaar

€ 2,00

17 jaar en ouder

€ 3,00

standplaats dagtarief:

 

tent/caravan zonder bewoning en een maximale lengte van 5 meter

€ 5,00

tent/caravan zonder bewoning voor iedere meter boven de

 

5 meter of gedeelte daarvan

€ 2,50

vanaf 4 jaar en ouder verblijvend in een tent of caravan

€ 5,00

elektra

€ 3,65

auto

€ 2,50

Surfplank

 

voor 1 plank, ongeacht merk, vorm, lengte en plaatsbeslag

€ 2,50

Vaartuig

 

voor 1 vaartuig, ongeacht merk, vorm, lengte en plaatsbeslag

€ 4,00

Magneetkaartborg:

 

borg

€ 20,00

 

standplaats seizoentarief:

 

 

tent/caravan met een maximale lengte van 5 meter,

 

daarbij inbegrepen 2 volwassenen met hun kinderen

 

tot en met 16 jaar

€ 861,00

seizoenkaart bezoekers (verplicht)

€ 37,50

seizoentarief elektraverbruik

€ 120,50

seizoentarief waterverbruik

€ 64,00

TOTAAL

€ 1.083,00

tent/caravan

 

boven de 5 meter voor iedere halve meter of gedeelte daarvan

€ 44,50

kinderen van 17 jaar en ouder

 

verblijvend in een tent/caravan, per persoon

€ 54,00

surfplank:

 

voor één plank, ongeacht merk, vorm, lengte en plaatsbeslag

€ 25,50

vaartuig:

 

Voor een vaartuig met een lengte tot 3,5 meter

€ 33,00

voor een vaartuig met een lengte boven 3,5 meter

€ 64,00

auto:

 

voor een auto op de daarvoor bestemde plaats

€ 54,00

Magneetkaartborg:

 

borg

€ 20,00

winterstalling:

 

voor stalling van een caravan in de open lucht

€ 306,00

Logees van kampeerders

 

Vanaf 4 jaar en ouder (per persoon per nacht)

€ 5,00

 

Verhuur

 

 

Trekkershut

 

1 nacht

€ 43,00

weekend (vr-ma)

€ 117,00

midweek

€ 163,00

week

€ 264,00

 

 

Artikel 2  

Zwembad De Kloet

 

 

Recreatief

 

los bad t/m 3 jaar

€ 1,00

los bad t/m 15 jaar

€ 2,25

los bad vanaf 16 jaar

€ 2,90

10 badenkaart t/m 15 jaar

€ 16,20

10 badenkaart vanaf 16 jaar

€ 25,70

persoonlijk abonnement ½ jaar

€ 75,40

Vakantie-instuif

€ 1,00

 

Zwemles

 

losse les

€ 9,90

5 lessenkaart

€ 46,40

10 lessenkaart

€ 83,50

 

Doelgroepen

 

MBVO los

€ 2,60

MBVO half seizoen

€ 21,70

MBVO heel seizoen

€ 43,40

trimzwemmen los

€ 5,25

10 badenkaart trimzwemmen

€ 43,40

 

verhuur bad

 

heel bad per uur normaal tarief

€ 82,35

heel bad per uur laag tarief

€ 25,95

diepe bad per uur normaal tarief

€ 57,30

diepe bad per uur laag tarief

€ 17,90

 

personele inzet

 

per uur maandag t/m vrijdag

€ 39,45

per uur zaterdag

€ 52,10

per uur zondag

€ 64,80

 

 

Diversen

 

Zwemvierdaagse

€ 5,05

Medaille

€ 2,00

diploma embleem

€ 0,65

overschoenen per paar

€ 0,25

Tegeldiploma

€ 7,65

Diplomakosten

€ 10,00

 

Administratief

 

Borg zwembadpas

€ 7,50

Overschrijven resterende waarde

€ 3,15

administratiekosten **

€ 6,85

Annuleringskosten ***

 

 

 

** = bij annulering van badhuur of bij navordering lesgelden

 

*** = annuleringskosten 20% van de huurprijs

 

Artikel 3  

Verhuur sportaccommodaties

 

Sporthal De Kloet en Sporthal de Flint:

 

voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 35,10 

voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 29,40 

voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 14,75 

 

Gymzalen

voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 11,50 

Voor de verhuur aan plaatselijke clubs en instellingen gelden de

 

onderstaande tarieven, indien deze plaatselijke clubs en instellingen zijn

 

opgenomen op een door het college van burgemeester en wethouders

 

vastgestelde lijst. Deze lijst bestaat uit clubs en instellingen die subsidie

 

ontvangen van de gemeente Stede Broec.

 

Sporthal de Kloet en Sporthal de Flint

 

Voor het huren van de gehele sporthal geldt een tarief per uur van

€ 19,60 

Voor het huren van 2/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 16,55 

Voor het huren van 1/3 gedeelte van de sporthal geldt een tarief per uur van

€ 8,30 

Gymzalen

Voor het huren van gymzalen geldt een tarief per uur van

€ 6,30 

Nadere voorwaarden en bepalingen

 

Voor incidenteel gebruik van een onrendabel uur kan het college

 

afwijken van de tarieven

 

Bij wijziging en/of annulering van het reeds afgesloten huurcontract

 

wordt, indien de wijziging en/of annulering minimaal 14 dagen voor de

 

huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven, 20% van oorspronkelijke

 

huurprijs in rekening gebracht.

 

Indien de wijziging en/of annulering niet minimaal 14 dagen voor de

 

huurdatum schriftelijk wordt doorgegeven wordt de volledige huurprijs berekend.

Plaatselijke clubs en instellingen kunnen het college van burgemeester en

 

wethouders schriftelijk verzoeken geplaatst te worden op de door

 

het college vast te stellen lijst.

 

Voor zover een en ander niet in deze regeling is opgenomen vindt

 

bepaling plaats door het college van burgemeester en wethouders

 

 

Artikel 4  

Deze tarieven worden geheven met ingang van 1 januari 2017.

 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J. de Jong