Publicatie mandaatbesluit en besluit aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving Gemeente Utrecht

De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, IJsselstein en Zeist  hebben op 4 oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de inzet op elkaars grondgebied van BOA’s en/of Awb-toezichthouders/handhavers in het domein I Openbare ruimte, onderdeel Drank –en horecawet.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders resp. de Burgemeester van de gemeente Utrecht maken bekend dat:  

 

 • de Buitengewoon Opsporingsambtenaren die

   

  • 1.

   werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte, onderdeel Drank- en horecawet) en

  • 2.

   in dienst zijn van een van de aan voormelde samenwerkingsovereenkomst deelnemende gemeenten, en

  • 3.

   tevens overeenkomstig voormelde overeenkomst zijn belast met de uitvoering van werkzaamheden (toezicht, opsporing en/of handhaving) binnen het gebied van de gemeente Utrecht

 

met ingang van 1 januari 2017 als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van de onder ‘domein I Openbare ruimte’ Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar’ vermelde wettelijke voorschriften zijn aangewezen.

 

Vorengenoemd besluit dd. 12 december 2016 is genomen door het hoofd Vergunningen Toezicht en Handhaving (IRM) van de gemeente Utrecht met gebruikmaking van diens mandaat- zoals vastgelegd in het mandaatregister van de gemeente Utrecht- tot aanwijzing van toezichthouders.

 

Vanaf heden ligt het besluit ter inzage bij de Uitvoeringsorganisatie Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht. Voor nadere informatie alsmede een afschrift van het besluit kan contact worden opgenomen met genoemde uitvoeringorganisatie, tel. 14030.

 

 

Utrecht, 19 december 2016.

Naar boven