Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2016, 186198Beschikkingen | aanvraagAanbrengen van bodemenergiesystemen t.b.v. 28 woningen Verkuijl Quakkelaarstraat

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanbrengen van 28 gesloten bodemenergiesystemen t.b.v. de nieuwbouw van 28 woningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat in Vlissingen (20-12-2016)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.