Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2016, 184152Beschikkingen | afhandelingVerleende APV vergunningen Marktstraat 30 te Naarden

Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning Marktstraat 30 te Naarden

 

De burgemeester maakt bekend dat zij ten behoeve van restaurant Oud Naarden, Marktstraat 30 te Naarden-Vesting de navolgende vergunningen heeft verleend:

 

  • 1.

    Drank en horecavergunning;

  • 2.

    Exploitatievergunning.

(verzonden 15-12-2016)

 

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

G emeente Gooise Meren , 23 december 2016