Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 183963

Gepubliceerd op 23 december 2016 09:00

Vaststellen van de Watervisie Amsterdam 2040 (2016, nr. 281/874)

 

Nummer 281/874

Agendapunt 27

Datum besluit B&W 7 juni 2016

Onderwerp

Vaststellen van de Watervisie Amsterdam 2040

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 7 juni 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 874);

Gelet op:

 artikel 160, eerste lid, onder b van de Gemeentewet;

 artikel 2,1 van de Wet ruimtelijke ordening,

Mede gezien de aangenomen amendementen van de raadsleden:

 de heer Glaubitz (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1129);

 de heer Boutkan en de heer Glaubitz (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1130),

Besluit:

 • 1.

  kennis te nemen van het overzicht van alle zienswijzen op de concept-Watervisie Amsterdam 2040 (bijlage 2 van de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040);

 • 2.

  in te stemmen met de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040 (mei 2016), inclusief de wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de concept-Watervisie Amsterdam 2040 (december 2015);

 • 3.

  in te stemmen met de Watervisie Amsterdam 2040, inclusief de wijzigingsvoorstellen uit de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040 (mei 2016) ten opzichte van de concept-Watervisie Amsterdam 2040 (december 2015).

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 14 september 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl