Gemeenteblad van Kapelle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleGemeenteblad 2016, 18393VerordeningenTarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2016

 

Omschrijving voorwerp

Tarief per dag

Tarief per week

Tarief per maand

Tarief per jaar

Het tarief bedraagt voor leidingen, kabels en buizen per strekkende meter:

 

 

 

€ 1,57

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2015

De griffier,

Mevrouw J.J.M.M. Chamalaun