Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2016, 183908Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Westwalstraat tegenover huisnummer 21-27 te Naarden

Informatie:

Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 08 84.

Openingstijden: maandag zonder afspraak tussen 8.30 – 13.00 uur, op afspraak via gooisemeren.nl dinsdag t/m donderdag tussen 08.30 – 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 – 13.00 uur.

Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen bouwen / planologische toestemming / monumenten / kappen / slopen / aanleggen:

Westwalstraat tegenover huisnummer 21-27 te Naarden

Het plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers aan de Westwalstraat tegenover huisnummer 21-27

19-12-2016

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Let op: de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager en de publicatie in de krant vindt niet altijd op dezelfde dag plaats. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

 

Ge meente Gooise Meren, 23 december 2016