Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 183328Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen De Boelegracht in Buitenveldert

 

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen De Boelegracht in Buitenveldert

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 13 december 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van

• 25 november 2016

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Zuid van 29 november 2016

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

• De Boelegracht (BAG- type water)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen De Boelegracht in Buitenveldert

Aan de rand van de Zuidas komt, parallel aan De Boelelaan, een gracht te lopen vanaf de Europaboulevard naar het VU ziekenhuis. Het deel tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat is deels al aangelegd of wordt nu aangelegd. Het deel tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg is gereed. Het laatste deel tussen de Parnassusweg en het VU komt in een latere fase van de ontwikkeling van het gebied aan de orde, naar verwachting 2020. Door de projectgroep Zuidas wordt als naam ”De Boelegracht” voorgesteld ontleend

Aan de gelijknamige De Boelelaan.

Bijlage

Situatietekening