Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 183326

Gepubliceerd op 23 december 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Naamgeving openbare ruimte: Intrekken Einsteinweg en vaststellen Ringweg-West in Amsterdam

 

Naamgeving openbare ruimte: Intrekken Einsteinweg en vaststellen Ringweg-West in

Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 13 december 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 25 november 2016

• Het positief advies van de gebiedsbeheerder Rijkswaterstaat,

De navolgende openbare ruimte hebben ingetrokken:

• Einsteinweg (BAG-type weg )

De navolgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

Ringweg-West (BAG-type weg )

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op intrekken Einsteinweg en vaststellen Ringweg-West in Amsterdam: Na de bouw van de Coentunnel heeft het eerste stuk snelweg, bij besluit van 19-02-1956 de naam Einsteinweg gekregen naar de Amerikaanse natuurkundige Albert Einstein. Jarenlang heeft dit stuk “snelweg” tot aan het Bos en Lommerplantsoen gelopen. Daarna is het verder doorgetrokken en is uiteindelijk aangesloten op de A-4. Nadien zijn gaandeweg de andere 3 delen van de ringweg gerealiseerd en is de ring in totaal 32 kilometer lang.

In het kader van uniformiteit heeft Rijkswaterstaat verzocht om de naam Einsteinweg in te trekken en daarvoor in de plaats Ringweg-West vast te stellen en op te nemen in de BAG.

Bijlage

Situatietekening

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl