Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2016, 182031Beschikkingen | afhandelingJacobus Penweg 3 (vellen 1 boom); 366308; 19-12-2016; status: verleende omgevingsvergunning, gemeente Hilversum

Verzenddatum 19-12-2016

 

Bezwaar

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de bekendmaking (dat is de datum van verzending aan aanvrager) van een besluit bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders postbus 9900, 1201 GM Hilversum. In het geval van de APV en Evenementen, kunt u uw bezwaar richten aan de Burgemeester. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, adres, de omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergunningen voor het wijzigen van een monument en “aanleg”- en velvergunningen (met uitzondering van noodvelling) treden doorgaans pas in werking na afloop van de bezwaartermijn. Datzelfde geldt voor vergunningen van rechtswege. Alle andere vergunningen treden direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het bezwaar niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Het adres is: de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3620000). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.