Gemeente Heerlen – de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive vervalt van rechtswege per 1 januari 2017

 

De verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive vervalt van rechtswege per 1 januari 2017.

Dit komt doordat artikel 8 lid 1 onderdeel d en artikel 60b Participatiewet per 1 januari 2017 vervallen.

Daarom wordt de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 gemeente Heerlen met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

Naar boven