Wijziging Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016

Collegebesluit

Nummer: 160017333

Het college van de gemeente Lelystad,

gelet op artikel 12 van de Asbestverordening 2016

B E S L U I T:

 

De op 11 oktober 2016 vastgestelde Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016 als volgt aan te passen:

  • A.

    Aan Artikel 3 Financiering lid 3 toe te voegen: “Van leningen met een maximumbedrag van €15.000 of lager, die vanwege de leeftijd van de aanvrager niet met een onderhandse akte kunnen worden afgesloten, wordt een hypothecaire akte opgemaakt.”

     

  • B.

    Aan artikel 3 Financiering toe te voegen: “lid 7 Voor aanvragers ouder dan 75 jaar geldt dat de totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de stimuleringslening asbestverwijdering) maximaal 90% van de WOZ-waarde van de woning mag bedragen.”

     

Deze wijziging wordt de dag na publicatie van dit besluit van kracht.

 

Aldus vastgesteld te Lelystad op 13 december 2016

 

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven