Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 178054VerordeningenGemeente Brummen – Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005

 

Kenmerk: RB16.0065

 

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016 met kenmerk RV16.0074;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 november 2016;

 

heeft besloten:

om de volgende verordening vast te stellen:

Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005;

Artikel I

De Verordening Lijkbezorgingsrechten 2005 wordt als volgt gewijzigd.

Maatstaf van heffing en belastingtarieven

Voor de in artikel 1 bedoelde rechten worden tarieven in rekening gebracht conform het bijgesloten "Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2017" kenmerk INT16.2908

 

Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 24 november 2016

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel

 

 

Bijlage 1 Tarievenoverzicht Begrafenisrechten 2017 (kenmerk INT16.2908)

 

2017

 

 

 

 

 

Inflatiecorrectie t.o.v. 2016 is 0,5 %

 

 

 

 

 

Leges 2017

Onderhoud grafmonument

Algemeen onderhoud b e graafplaatsen

Algemene kosten

Vergunning plaatsing grafmonument

totaal

Grafrechten *)

 

 

 

 

 

graf 30 j

€ 948

€ 1.347

€ 670

€ 74

€ 3.039

graf 20 jr

€ 632

€ 898

€ 446

€ 74

€ 2.051

kindergraf 30 jr

€ 474

€ 673

€ 335

€ 74

€ 1.557

kindergraf 20 jr

€ 316

€ 449

€ 223

€ 74

€ 1.063

urnenkelder/-nis 30 jr

€ 237

€ 337

€ 168

€ 74

€ 816

urnenkelder/-nis 20 jr

€ 158

€ 225

€ 112

€ 74

€ 568

verlenging 10 jr graf

€ 316

€ 449

€ 223

-

€ 988

verlenging 10 jr kindergraf

€ 158

€ 225

€ 112

-

€ 494

verlenging 10 jr urnenkelder/-nis

€ 79

€ 112

€ 56

-

€ 247

 

 

 

 

 

 

Onderhoud

 

 

 

 

 

afkoop onderhoud bestaand graf per 10 jr **)

 

 

 

 

€ 316

afkoop onderhoud bestaand kindergraf per 10 jr **)

 

 

 

 

€ 158

afkoop onderhoud bestaand urnenkelder/-nis per 10 jr ****)

 

 

 

 

€ 79

 

 

 

 

 

 

Begraaftarieven

 

 

 

 

 

volwassene

 

 

 

 

€ 1.165

kind tot 12 jr

 

 

 

 

€ 581

kind tot 1 jr

 

 

 

 

€ 290

asbus plaatsen of verwijderen

 

 

 

 

€ 92

asverstrooiing ***)

 

 

 

 

€ 92

Opgraven van een lijk

 

 

 

 

€ 2.068

Schudden van een graf

 

 

 

 

€ 1.165

*) Bij teruggave van de grafrechten aan de gemeente wordt geen vergoeding gegeven voor het resterende deel van de overeengekomen grafrechtperiode

**) Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen, verzorging van de beplanting en/of gras en het verwijderen van onkruiden

***) Asverstrooiing op een uitstrooiveld van de algemene begraafplaatsen inclusief toestemming tot het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil

****) Het onderhoud bestaat uit het 2x per jaar schoonmaken van de steen