Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 178051

Gepubliceerd op 21 december 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen – Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005

 

Kenmerk: RB16.0065

 

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016 met kenmerk RV16.0074;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 november 2016;

 

heeft besloten:

om de volgende verordening vast te stellen:

Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005;

Artikel I

De Verordening Afvalstoffenheffing 2005 wordt als volgt gewijzigd,

Artikel 3 wordt:

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per maand of een gedeelte daarvan € 10,76

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging van:

een afvalzak in de kleine inworpopening (30lt) bestemd voor restafval € 0,87;

een afvalzak in de grote inworpopening (60lt) bestemd voor restafval € 1,64;

een container van 80 liter bestemd voor restafval € 2,49;

een container van 140 liter bestemd voor restafval € 3,95;

een container van 240 liter bestemd voor restafval € 6,38;

een container van 80 liter bestemd voor gft-afval € 0,89;

een container van 140 liter bestemd voor gft-afval € 1,43;

een container van 240 liter bestemd voor gft-afval € 2,29;

een container bestemd voor recyclebaar afval / papier € 0,00.

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2016,

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl