Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 178048VerordeningenGemeente Brummen – Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013

 

Kenmerk: RB16.0065

 

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016 met kenmerk RV16.0074;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 november 2016;

 

heeft besloten:

om de volgende verordening vast te stellen:

Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013;

Artikel 1

Artikel 4 wordt als volgt gelezen:

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een eigendom met een aansluiting tot 6,5 strekkende meter € 1872,24 (incl btw). Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 104,20 (incl btw).

 

Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2016,

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel