Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 178046VerordeningenGemeente Brummen – Toeristenbelasting 2017

 

Kenmerk: RB16.0065

 

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016 met kenmerk RV16.0074;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 november 2016;

 

heeft besloten:

om het tarief voor Toeristenbelasting van het jaar 2016 te handhaven in 2017.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2016

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel