Verkeersbesluit reservering parkeerplaatsen t.b.v. het opladen van elektrische auto’s

De Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De locatie:

 • 1.

  Twee parkeerplaatsen aan de Aawal, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 14;

 • 2.

  Twee parkeerplaatsen aan de Beethovenlaan, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 44;

 • 3.

  Twee parkeerplaatsen aan de Boterweg, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 23;

 • 4.

  Twee parkeerplaatsen aan de Citadellaan, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 17;

 • 5.

  Twee parkeerplaatsen aan de Concordialaan, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 52;

 • 6.

  Twee parkeerplaatsen aan de Cornelis Bosstraat, Rosmalen ter hoogte van nummer 1;

 • 7.

  Twee parkeerplaatsen aan de Coupletweg, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 70;

 • 8.

  Twee parkeerplaatsen aan de Dommelstraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 139;

 • 9.

  Twee parkeerplaatsen aan de Frederik Hendriklaan,‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 28;

 • 10.

  Twee parkeerplaatsen aan de Frederik Hendriklaan, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 67;

 • 11.

  Twee parkeerplaatsen aan de Geldersedam, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 77;

 • 12.

  Twee parkeerplaatsen aan de Handelskade, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 2;

 • 13.

  Twee parkeerplaatsen aan de Hintham, Rosmalen ter hoogte van nummer 32;

 • 14.

  Twee parkeerplaatsen aan de Luijbenstraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 50;

 • 15.

  Twee parkeerplaatsen aan de Mayweg, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 34;

 • 16.

  Twee parkeerplaatsen aan de Orthenseweg, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 55;

 • 17.

  Twee parkeerplaatsen aan de Papenhulst, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 26;

 • 18.

  Twee parkeerplaatsen aan de Pettelaarseweg, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 52;

 • 19.

  Twee parkeerplaatsen aan de Raadhuisstraat, Rosmalen ter hoogte van nummer 55;

 • 20.

  Twee parkeerplaatsen aan de Rameaustraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 29;

 • 21.

  Twee parkeerplaatsen aan de Samuel Morsestraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 33;

 • 22.

  Twee parkeerplaatsen aan de Schaarmeesterstraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 6B;

 • 23.

  Twee parkeerplaatsen aan de Scheldestraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 35;

 • 24.

  Twee parkeerplaatsen aan de Schout van Hekerenstraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 1;

 • 25.

  Twee parkeerplaatsen aan de Schout van Herenthalsplein, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 39;

 • 26.

  Twee parkeerplaatsen aan de Senecalaan, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 151;

 • 27.

  Twee parkeerplaatsen aan de Spirealaan, Rosmalen ter hoogte van nummer 27;

 • 28.

  Twee parkeerplaatsen aan de Tweede Buitenpepers, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 91;

 • 29.

  Twee parkeerplaatsen aan het Van Roosmalenplein, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 13;

 • 30.

  Twee parkeerplaatsen aan de Vincent van Goghlaan, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 5;

 • 31.

  Twee parkeerplaatsen aan de Vijfde Rompert, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 98;

 • 32.

  Twee parkeerplaatsen aan de Weversplaats, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 12;

 • 33.

  Twee parkeerplaatsen aan de Willem Hubertstraat, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 52;

 • 34.

  Twee parkeerplaatsen aan de Willem van Nassaulaan, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 85;

 • 35.

  Twee parkeerplaatsen aan de Zuiderparkweg, ‘s-Hertogenbosch ter hoogte van nummer 59;

 • 36.

  Vier parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Laaghemaal, Rosmalen ter hoogte van nummer 38.

Tervisielegging verkeersbesluit

Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 19 december 2016 tot en met maandag 30 januari 2017 ter inzage in het Stadskantoor.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen.

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen.

Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan: het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch,

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD.

Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van onze gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.

Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Voor informatie over de procedure van het verkeersbesluit belt u met de heer J. Sier van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, tel. (073) 615 5184 of mail naar openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl

Voor inhoudelijke vragen over de laadinfra kunt u terecht bij de heer Marc Pluijgers, afdeling Milieu, tel. 073-615 5834 of m.pluijgers@s-hertogenbosch.nl

Naar boven