Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2016, 176835Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Dijkstraat 47 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op 7 december 2016.

Dijkstraat 47 te Asten

het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor vergunning is verleend (oprichten woning)

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.